TEAMCOACHING

Als VERDERcoach begeleid ik teams in onderstaande vraagstukken omtrent ‘samensturing’ en samenwerking. Teamcoaching van VERDERcoach kan behulpzaam zijn als een team:

  • een gezamenlijke ambitie, bedoeling en strategie wil vaststellen;
  • stappen wil maken in zelfsturend leervermogen en zelfstandigheid;
  • problemen in de onderlinge verhoudingen en/of conflicten wil oplossen;
  • de aanwezige potentie en verschillende kwaliteiten wil leren kennen en benutten;
  • een verandering doormaakt en wil onderzoeken hoe dit het beste samen te doen.

AANPAK

Teamcoaching geef ik op co-creëerend en ontwikkelgerichte wijze vorm. Samen met het betreffende team onderzoek ik samen het vraagstuk, het doel en beoogde resultaat. Dit is het startpunt van de teamcoaching. Als het team commitment heeft op het doel en het beoogde resultaat maak ik in afstemming met (een vertegenwoordiging) van het team en de opdrachtgever een plan van aanpak. Het plan van aanpak is altijd maatwerk. De werkvormen zijn creatief en interactief en brengen openheid en beweging. De theorieën die hier onder andere aan ten grondslag liggen zijn Deep Democracy, systemisch werken en de kracht van de waardering. Teamcoachtrajecten kunnen afhankelijk van doel en ondersteuningsvraag in duur variëren.

PRAKTIJKVOORBEELD

Onderstaand een voorbeeld van een teamcoachtraject dat ik, samen met Coen Verbruggen en Mariejose Geurts, vanuit het samenwerkingsverband Dat Moeten We Vaker Doen heb begeleid.

Als het team aangeeft dat wat wij met elkaar gedaan hebben voelt als een cadeau, wat heb je dan nog toe te voegen? De deskundigheid om op het juiste moment de goede instrumenten in te zetten in een team; de zorgvuldigheid in de stappen die gezet worden en de juiste toon in de begeleiding van het proces hebben ons traject met DMWVD tot een succes gemaakt. Wij gunnen elk team een ontwikkeltraject met het team van Dat Moeten We Vaker Doen; dank aan Hilde, Coen en Marie-José
Opdrachtgever teamontwikkeltraject

KOSTEN

back to top