LEIDERSCHAPSONTWIKKELING

Voor organisaties ontwikkel ik leiderschapsprogramma’s op maat. Als programmaleider geef ik sturing aan de ontwikkeling en een kwalitatief goede uitvoering. Ik werk samen met een ruim en gevarieerd netwerk aan kundige professionals voor de begeleiding van het programma.

AANPAK

In aansluiting op de bedoeling van de organisatie formuleren we gezamenlijk doelen en uitgangspunten voor een aanpak. De aanpak is inhoudelijk en in vorm congruent aan de doelen (‘begin with the end in mind’). We werken in cocreatie: alle relevante betrokkenen worden bij de ontwikkeling en uitvoering betrokken. De leervormen zijn creatief, interactief en brengen beweging. De begeleiding is waarderend en verdiepend en zet aan tot onderzoek, reflectie en actie.

PRAKTIJKVOORBEELD

Onderstaand een voorbeeld van een leiderschapsprogramma dat ik vanuit en samen met Jesse de Doelder van het samenwerkingsverband Dat Moeten We Vaker Doen heb ontwikkeld en begeleid. 

STC Group heeft het leiderschaptraject vorm gegeven samen met Hilde en Jesse van DMWVD en hun gasttrainers. Kenmerkend voor de samenwerking is hun grote mate van betrokkenheid bij het proces en de resultaten. Hun creativiteit is terug te zien in het programma, de presentatie en materialen, de werkvormen etc. Dit onderscheid hen echt van andere bureaus. Met veel energie en bevlogenheid zijn de trainers in contact met de organisatie, de teams en de individuen. Ze maken verschil doordat zij zaken inzichtelijk maken en terugleggen . Zij zoeken daarin telkens weer naar de vorm en inhoud die op dat moment passend is en die uitdaagt. Met heel veel plezier heb ik met hen samengewerkt en ze hebben een mooie bijdrage geleverd aan de leiderschapsontwikkeling in onze onderwijsorganisatie
Opdrachtgever Leiderschapsreis STC Group
back to top