Oude structuren, nieuwe kansen

Oude structuren, nieuwe kansen

In oktober was ik met mijn lief in New York. Een volle week lieten wij ons overdonderen en inspireren door wolkenkrabbers, fabuleuze uitzichten, prachtige musea, stadse hectiek en gegentrificeerde ‘hippe’ wijken. New York is cool. Dat vinden niet alleen wij, maar met ons vele toeristen. Dat was te merken aan de drukte, die voor ons vaak ook intens was. Toch zijn er in New York genoeg plekken waar de drukte weg valt en waar het rustiger was. Op en langs de rivier de Hudson en in Central Park bijvoorbeeld. Eén plek bracht de perfecte match, chill meets cool. Die gave, relaxte en inspirerende plek is The High Line.

The High Line

The High Line is een bijzonder stadspark in Manhattan. In tegenstelling tot andere parken ligt The High Line negen meter boven straatniveau, op het traject van een verhoogde spoorweglijn die niet langer in gebruik is, de West Side Line van de New York Central Railroad. Als je op de 2,2 kilometer lange groenstrook loopt, opent de stad zich op een totaal andere wijze. Het is een geweldige manier om de oude en nieuwe architectuur van de wijken Meatpacking District en Chelsea te beleven. Je zweeft als het ware tussen verleden en heden.

The High Line is een bottom-up initiatief dat door de overheid met visie en lef is omarmd en door samenwerking verwezenlijkt is, en vormt daarmee een prachtig voorbeeld en inspiratiebron voor organisaties als het gaat over nieuwe manieren van organiseren.

Verbinden van oud met nieuw

De spoorweglijn West Side Line werd sinds de jaren ‘80 niet meer gebruikt als spoorweg en er ontstonden plannen om hier een park van te maken, naar voorbeeld van Promenade Plantée in Parijs. Er ontstond een nieuw perspectief en een nieuwe kans voor een oude structuur die zijn bestaansrecht had verloren. Een open ideeën competitie leidde tot het (her)ontwerp van The High Line. Het park werd ontworpen door de Nederlandse ontwerper Piet Oudolf en verbindt de oude wijk nu op geweldige wijze met nieuwe stadsontwikkeling. Het één vervangt niet het ander, maar versterkt elkaar juist.

In veel organisaties zien we oude structuren die een opleving of herontwerp zouden kunnen gebruiken. Deze nieuwe kansen hoeven niet opnieuw bedacht te worden. De inspirerende voorbeelden zijn er al op andere (vergelijkbare) plekken. Het vraagt om een blik naar buiten, openstaan voor nieuwe kansen, ondersteuning van initiatief, stimulering van een actief netwerk en daarmee het verbinden van oud met nieuw.

Een gesteund initiatief van de bewoners zelf

The High Line is als initiatief gestart door twee buurtbewoners, die vervolgens ‘Friends of the High Line’ oprichtten. Met dit actieve netwerk werd een individueel initiatief een collectieve beweging waar mensen zich mee konden en wilden verbinden. Het bestuur van de stad New York stelde als eigenaar 50 miljoen dollar beschikbaar en samen met particulier geld kon worden gestart met de ontwikkeling van het park. Het jaarlijkse budget om dit park te onderhouden wordt voor 98% bijeen gebracht door Friends of the High Line.

In organisaties vragen nieuwe kansen om een zelfde soort initiatief en eigenaarschap van de ‘bewoners’ en support van het management en bestuur. Van mening naar voorstel en van individueel plan naar een collectieve beweging.

Succesvol initiatief stimuleert durf tot nieuw initiatief

The High Line heeft de wijken Meatpacking District en Chelsea opnieuw op de kaart gezet. Sinds de aankondiging en bouw van het park, zijn er op sociaal, economisch en cultureel gebied veel initiatieven gevolgd, veelal met succes. Zo vind je er nu het nieuwe Whitney Museum of Art en zie je op de High Line verschillende kunstwerken, tal van loungebanken en is er een buitenbioscoop. Het park heeft jaarlijks zo’n 5 miljoen bezoekers.

Als medewerkers in organisaties zien en ervaren dat het kan, gesteund worden en succesvol zijn, zal de durf toenemen om ook initiatieven te ontplooien. Zo leidt initiatief tot nieuwe initiatieven en wordt een eerste stap uiteindelijk een duurzame ontwikkeling.

Nieuwe kansen voor MBO College Zuidoost

Binnen het MBO College Zuidoost van het ROC van Amsterdam zie ik dat nieuwe initiatieven omarmd en gestimuleerd worden. Waar van oudsher een hiërarchische structuur de basis vormt voor ontwikkeling en besluitvorming, krijgen de ‘bewoners’ van de school nu meer stem en invloed. De voorzitter van dit college beschrijft dit mooi: “We doen het samen, ieder vanuit eigen rol”. Een mooi voorbeeld is de studentenraad die het initiatief neemt tot gesprekken met docenten, onderwijsontwikkelaars en managers over het organiseren en ontwikkelen van onderwijs. Ook zijn er docenten die door middel van durfprojecten nieuwe initiatieven ontplooien. De directie van dit college moedigt aan, stimuleert en organiseert ontmoetingen en netwerken en geeft support in de vorm van ruimte en begeleiding. Door middel van onder andere deeldagen, een deelkrant en social media worden deze initiatieven gedeeld. Met als doel om te komen van individuele initiatieven tot een collectieve beweging. Vanuit het samenwerkingsverband Dat Moeten We Vaker Doen begeleiden wij deze school bij deze nieuwe kansen en de ontwikkeling van deze beweging.

Dit brengt mij tot de volgende zes tips aan organisaties:

  1. Sta open voor nieuwe kansen en mogelijkheden.
  2. Kijk naar buiten en laat je inspireren.
  3. Stimuleer eigenaarschap en betrokkenheid.
  4. Omarm en support initiatieven.
  5. Organiseer en stimuleer ontmoetingen en netwerken.
  6. Laat zien dat het kan: deel successen en maak de ontwikkeling zichtbaar

14666183_1302153846471400_1831735706152751238_n

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

back to top