PRIVACYSTATEMENT

In het kader van de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) informeer ik u over de manier waarop ik, VERDERcoach, met gegevens omga.

 1. Mailberichten met inhoudelijke relevantie worden opgeslagen ter documentatie en 3 jaar bewaard. Overige berichten worden jaarlijks verwijderd.
 2. Intakeformulieren, die tevens als begeleidingsovereenkomst dienen, worden opgeslagen in een map en bewaard in een kluis. Deze blijven 3 jaar bewaard, zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.
 3. Gespreksverslagen worden gemaakt en opgeslagen in privemappen in de digitale omgeving Evernote, beveiligd met een wachtwoord. Deze blijven 3 jaar bewaard, zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.
 4. De handgeschreven aantekeningen van de gevoerde gesprekken worden maximaal een jaar bewaard en daarna vernietigd.
 5. Voor organisatieopdrachten wordt relevante documentatie, zoals verslagen en uitwerkingen, digitaal opgeslagen. Deze blijven 3 jaar bewaard, zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.
 6. Offertes worden, volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst, 7 jaar bewaard. 
 7. Verstuurde facturen, voorzien van NAW-gegevens, factuurdatum,  uniek factuurnummer en verrichte werkzaamheden worden digitaal opgeslagen en bewaard. Deze worden, vanuit een wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst 7 jaar bewaard.
 8. Alle digitaal bewaarde gegevens worden opgeslagen op een laptop en PC, beiden beveiligd met een wachtwoord. Alle gebruikte programma’s, zoals Evernote, zijn met wachtwoorden beveiligd.
 9. De NAW gegevens worden opgeslagen in het Apple-programma contacten.
 10. Data en tijdstippen van gesprekken worden opgeslagen in het Apple-programma agenda.
 11. Uw gegevens worden gebruikt om a) inhoudelijk mijn werk te kunnen verrichten en de continuïteit daarvan te garanderen, b) facturen te verzenden en c) afspraken te maken, bij te houden en/of te verzetten. 
 12. Ik, Hilde van Poeijer, ben de enige die toegang heeft tot de papieren en digitale gegevens.
 13. Ik ben me bewust van het belang van uw privacy. De kwaliteit van mijn werk, de vertrouwelijkheid waarin ik met u wil werken en de garanties die ik u bied dat niets van de inhoud van ons werk voor andere ogen en oren beschikbaar mag zijn neem ik uiterst serieus.
back to top