ROUWBEGELEIDING

In ons leven krijg we allemaal te maken met verliezen. Er zijn vele soorten verlies, maar ieder verlies vraagt om aanpassing, of de impact nu klein of groot is. We noemen dat rouwen, wat een gezonde reactie is op een verlies. Iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Het omgaan met dit verlies kan moeilijk zijn, bijvoorbeeld door de emoties en de veranderingen die het teweeg brengt. Dit maakt het voor de mensen in je omgeving soms lastig om de juiste steun te geven. Ook kan het voor jezelf lastig zijn om te voelen wat je op welk moment nodig hebt en hoe je er mee om kunt gaan. Dan is het fijn als er iemand is waar je dit mee kunt bespreken. Iemand die er speciaal voor jou is, deskundig en aandachtig op die momenten dat jij het nodig hebt en zolang als jij het nodig hebt.

AANPAK

Als VERDERcoach begeleid ik je in jouw persoonlijke rouwproces. Tijdens mijn begeleiding is er ruimte voor jouw gevoelens en gedachten die door het verlies zijn ontstaan. Daarin is alles bespreekbaar. Samen onderzoeken we wat de impact is van het verlies, hoe je hier mee om kunt en wilt gaan en welke steunbronnen je kunt benutten. We zullen aandacht geven aan de emoties die het verlies teweegbrengt. Ook zal de begeleiding gericht zijn op het verder vorm geven van je leven zonder datgene of diegene die je moet missen. We voeren inzichtgevende gesprekken en je krijgt ondersteunende opdrachten passend bij jouw persoon en proces. Je gaat dus ook actief aan de slag met jouw rouw. Mijn aanpak is weergegeven in onderstaand plaatje.

REGISTRATIES

Als psychosociaal Therapeut Rouw en Verlies ben ik erkend en verbonden aan de beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten (NVPA). Als NVPA-therapeut ben ik geregistreerd bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en houd ik me aan de klachtenregeling en ben ik conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG).

 

KOSTEN & VERGOEDINGEN

Particulieren: per sessie (1 tot 1¼ uur) 105 euro. Rouwbegeleiding is vrijgesteld van BTW.

Afhankelijk van je ziektekostenverzekeraar kunnen de kosten eventueel (deels) vergoed worden. 
Hier vind je daar meer informatie over. Vraag ook zelf bij je eigen ziektekostenverzekereraar na wat de vergoedingsmogelijkheden zijn.
 
Zakelijk: voor werkgevers gelden trajectprijzen.

CONTACTFORMULIER

Wil je meer informatie over de individuele rouwbegeleiding, laat je gegevens dan hieronder achter.

back to top