VOORWAARDEN & PRIVACYSTATEMENT

VOORWAARDEN VOOR ROUWBEGELEIDING & COACHING

Door gebruik te maken van de begeleiding van VERDERcoach stem je in met de volgende voorwaarden:

 • De begeleiding van VERDERcoach is gericht op inzicht en bewustwording die je naar eigen keuze toepast.
 • Het is belangrijk dat je alle gegevens die nodig zijn voor een goede begeleiding vooraf/ tijdens de intake meldt.
 • Er wordt gewerkt met een intakeformulier, tevens begeleidingsovereenkomst.
 • Er wordt beperkt aan dossiervorming gedaan en alle gegevens worden vertrouwelijk en alleen voor het begeleidingsdoel gebruikt.
 • De begeleiding vindt plaats in de praktijk van VERDERcoach aan de Leoninusstraat 1 in Arnhem, tenzij anders afgesproken.
 • Bij afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 • Aan particulieren wordt de begeleiding per sessie achteraf gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Voor begeleiding via en bekostigd door een werkgever wordt gewerkt met trajectprijzen.

VOORWAARDEN VOOR ORGANISATIEOPDRACHTEN

Door gebruik te maken begeleiding van VERDERcoach binnen een organisatie stem je in met de volgende voorwaarden:

 • Voorafgaand wordt met de opdrachtgever besproken wat het doel en beoogde resultaat van de teamcoaching en/of leiderschapsontwikkeling is.
 • Voorafgaand aan de opdracht ontvangt de opdrachtgever een offerte met daarin het begeleidingsdoel, de aanpak, de begeleider(s) en de kosten en voorwaarden.
 • Indien de geplande begeleider niet in staat is de opdracht uit te voeren zorgt VERDERcoach, of desbetreffend samenwerkingsverband, in overleg met de opdrachtgever voor een passend alternatief.
 • Indien de opdrachtgever om wat voor reden dan ook annuleert worden alle uitgevoerde en geplande werkzaamheden in rekening gebracht volgens de verhouding:
  • tot een maand voor de uitvoering 50%
  • een maand tot twee weken tot uitvoering 75%
  • binnen twee weken tot uitvoering 100%
 • Er wordt beperkt aan dossiervorming gedaan en alle gegevens worden vertrouwelijk en alleen voor het begeleidingsdoel gebruikt. 

PRIVACYSTATEMENT

In het kader van de wet Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) informeer ik u over de manier waarop ik, VERDERcoach, met gegevens omga.

 1. Mailberichten met inhoudelijke relevantie worden opgeslagen ter documentatie en 3 jaar bewaard. Overige berichten worden jaarlijks verwijderd.
 2. Intakeformulieren, die tevens als begeleidingsovereenkomst dienen, worden opgeslagen in een map en bewaard in een kluis. Deze blijven 3 jaar bewaard, zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.
 3. Gespreksverslagen worden gemaakt en opgeslagen in privemappen in de digitale omgeving Evernote, beveiligd met een wachtwoord. Deze blijven 3 jaar bewaard, zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.
 4. Met de handgeschreven aantekeningen van de gevoerde gesprekken worden maximaal een jaar bewaard en daarna vernietigd.
 5. Voor organisatieopdrachten wordt relevante documentatie, zoals verslagen en uitwerkingen, digitaal opgeslagen. Deze blijven 3 jaar bewaard, zodat deze bij een eventueel vervolg benut kunnen worden.
 6. Offertes worden, volgens de wettelijke verplichting van de belastingdienst, 7 jaar bewaard. 
 7. Verstuurde facturen, voorzien van NAW-gegevens, factuurdatum,  uniek factuurnummer en verrichte werkzaamheden worden digitaal opgeslagen en bewaard. Deze worden, vanuit een wettelijke verplichting vanuit de belastingdienst 7 jaar bewaard.
 8. Alle digitaal bewaarde gegevens worden opgeslagen op een laptop en PC, beiden beveiligd met een wachtwoord. Alle gebruikte programma’s, zoals Evernote, zijn met wachtwoorden beveiligd.
 9. De NAW gegevens worden opgeslagen in het Apple-programma contacten.
 10. Data en tijdstippen van gesprekken worden opgeslagen in het Apple-programma agenda.
 11. Uw gegevens worden gebruikt om a) inhoudelijk mijn werk te kunnen verrichten en de continuïteit daarvan te garanderen, b) facturen te verzenden en c) afspraken te maken, bij te houden en/of te verzetten. 
 12. Ik, Hilde van Poeijer, ben de enige die toegang heeft tot de papieren en digitale gegevens.
 13. Ik ben me bewust van het belang van uw privacy. De kwaliteit van mijn werk, de vertrouwelijkheid waarin ik met u wil werken en de garanties die ik u bied dat niets van de inhoud van ons werk voor andere ogen en oren beschikbaar mag zijn neem ik uiterst serieus.
back to top