VOORWAARDEN

Coaching en rouwbegeleiding

Door gebruik te maken van de begeleiding van VERDERcoach stem je in met de volgende voorwaarden:

 • De begeleiding van VERDERcoach is gericht op inzicht en bewustwording die je naar eigen keuze toepast.
 • Het is belangrijk dat je alle gegevens die nodig zijn voor een goede begeleiding vooraf/ tijdens de intake meldt.
 • Er wordt gewerkt met een intakeformulier, tevens begeleidingsovereenkomst.
 • Er wordt beperkt aan dossiervorming gedaan en alle gegevens worden vertrouwelijk en alleen voor het begeleidingsdoel gebruikt.
 • De begeleiding vindt plaats in de praktijk van VERDERcoach aan de Holthuizerdreef 10 in Arnhem, tenzij anders afgesproken.
 • Bij afmelding binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht.
 • Aan particulieren wordt de begeleiding per sessie achteraf gefactureerd met een betalingstermijn van 14 dagen.
 • Voor begeleiding via en bekostigd door een werkgever wordt gewerkt met trajectvoorwaarden.

Incompany opdrachten

Voor incompany opdrachten hanteer ik de volgende voorwaarden:

 • Voorafgaand wordt met de opdrachtgever besproken wat het doel en beoogde resultaat van de opdracht is.
 • Voorafgaand aan de opdracht ontvangt de opdrachtgever een offerte met daarin het begeleidingsdoel, de aanpak, de begeleider(s) en de kosten en voorwaarden.
 • Indien de geplande begeleider niet in staat is de opdracht uit te voeren zorgt VERDERcoach, of desbetreffend samenwerkingsverband, in overleg met de opdrachtgever voor een passend alternatief.
 • Indien de opdrachtgever om wat voor reden dan ook annuleert worden alle uitgevoerde en geplande werkzaamheden in rekening gebracht volgens de verhouding:
  • tot een maand voor de uitvoering 50%
  • een maand tot twee weken tot uitvoering 75%
  • binnen twee weken tot uitvoering 100%
 • Er wordt beperkt aan dossiervorming gedaan en alle gegevens worden vertrouwelijk en alleen voor het begeleidingsdoel gebruikt. 
back to top